Algemene vragen
Ons bezoek bestaat uit 3 onderdelen: 1. Het visueel controleren van alle belangrijke details van het betreffende pand/woning op gebreken die op korte termijn een gevaar kunnen zijn voor de waterdichtheid van het dak en de goot. 2. Het plegen van preventief onderhoud aan alle daken en goten van het pand/woning door middel van het verwijderen en reinigen van losliggend vuil, bladeren, vuurwerk, etc.. 3. Het inzichtelijk maken van de status van uw dak en goot middels het aanleveren van een "Daxatie" rapport, dit is tevens uw bewijs van onderhoud voor uw verzekering.
Indien na het oordeel van (de inspecteur van) Dak APK Service, kleine onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd om de waterdichtheid van het detail te waarborgen, worden hiervoor geen kosten in rekening gebracht. Kleine onderhoudswerkzaamheden zijn die werkzaamheden welke door de inspecteur van Dak APK Service onverwijld tijdens de controle kunnen worden uitgevoerd en met de materialen die de inspecteur op dat moment voorhanden heeft. Grotere onderhoudswerkzaamheden die buiten de bovengenoemde punten vallen worden niet uitgevoerd voordat de opdrachtgever hiervoor, op basis van een door opdrachtnemer uit te brengen kostenopgave met abonnement korting van 10 % schriftelijk opdracht heeft gegeven.
De overeenkomst heeft een duur van 1 jaar, ingaande op de dag van ondertekening van de overeenkomst. Na afloop van de looptijd van een jaar wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd. Na verlenging kan de overeenkomst worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
Na ontvangst van uw bestelling nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op, echter wettelijk gezien heeft u bij een internet aankoop 14 dagen bedenktijd. Ons voornemen is dus om na 2 weken en uiterlijk 4 weken na de aanmelding u in te plannen voor een afspraak. Indien u bij de aanvraag selecteert dat u graag thuis wenst te zijn tijdens het servicebezoek, verzoeken wij u een dag of dagdeel kenbaar te maken in het opmerkingsveld. Indien u bij de aanvraag selecteert dat u niet thuis hoeft te zijn tijdens het servicebezoek plannen wij deze zelf in. U krijgt na ons bezoek een bericht in uw brievenbus van onze service monteur.
Nee in principe hoeft u niet thuis te zijn, echter dient er wel een mogelijkheid te zijn om achterom te komen met een ladder. U kunt uw voorkeur aangeven bij het aanmeldformulier. Indien u niet thuis bent tijdens het servicebezoek zal door onze monteurs een brief door de bus gedaan worden om u op de hoogte te stellen van ons bezoek.
Prijsgerelateerde vragen
De aangeboden prijzen zijn gebaseerd op gemiddelde doorsnee woningen. Niet elke woning zal binnen dit kader vallen. Bijvoorbeeld een gedeelde goot samen met aangrenzende buren, enkele appartementen met slechts een klein eigen dak of juist woningen met een bovendak groter dan 250 m2. Hierdoor kunnen in sommige specifieke gevallen prijzen fluctueren van het basis abonnement. Voor meer informatie of het aanvragen van een vrijblijvende afspraak verzoeken wij u dat kenbaar te maken middels het contactformulier
Het basispakket van uw woning heeft al meerdere opties die binnen het minimum tarief vallen. Dit bedrag is een gemiddelde welke wij berekend hebben over de diversiteit aan woningen. Heeft u bijvoorbeeld geen enkel plat dak en slechts één pannendak met goot dan geld het minimum basis tarief. Omdat niet elke woning hetzelfde is kunnen er uiteraard wisselingen hierin plaatsvinden. Heeft u bijvoorbeeld geen berging / garage maar wel 2 dakkapellen dan hoeft u hiervoor dus geen meerwerk opties te kiezen. Deze wisselingen kunt u doorvoeren tussen de onderdelen van uw dak(en) en gemetselde schoorstenen maar hebben geen betrekking op de goten. Heeft u b.v. een woning met meer dan 12 m1 goot dan dient u bij het aanmeldformulier een meerwerk optie van het aantal m1 extra goot te selecteren. Voor meer informatie of het aanvragen van een vrijblijvende afspraak verzoeken wij u dat kenbaar te maken middels het contactformulier.
Indien 1 of 2 van de direct aangrenzende buren besluiten gelijktijdig de onderhoudswerkzaamheden met u uit te voeren kunnen wij u allen een korting van 10% op het totaal tarief aanbieden. U selecteert op het aanmeldformulier de buren korting en vult de NAW gegevens van de desbetreffende buren in, wij nemen dan z.s.m. middels een e-mail contact op met de desbetreffende buren.
Spoed servicebezoeken melden (lekkage, stormschade, e.d.)
Indien u in geval van een lekkage of stormschade een spoed servicebezoek wilt inplannen kunt u dit aangeven in het kader opmerkingen op de aanmeldpagina. Wij behandelen uw aanvraag dan met voorrang. Binnen 1 dag nemen wij contact met u op voor het maken van een afspraak.
Veiligheid
Conform wetgeving van de arbeidsinspectie mogen er boven deze hoogte geen werkzaamheden meer vanaf de ladder uitgevoerd worden, er moet dus een steiger of hoogwerker worden ingezet om werkzaamheden op uw dak uit te kunnen voeren.
Garantie
Nee, er kunnen zich altijd calamiteiten voordoen waardoor er lekkage klachten ontstaan. Te denken valt aan schade door storm, verstoppingen door toedoen van tennisballen, dode vogels, vuurwerk enz. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade en / of andere vervolgschade veroorzaakt door het niet of niet goed functioneren van het betreffende dakvlak(en) of go(o)t(en). Indien er tijdens het lidmaatschap calamiteiten voordoen, worden er door Dak APK Service geen voorrijkosten in rekening gebracht. U bent echter wel ingedekt tegen clausules in uw woonverzekering aangezien er aantoonbaar onderhoud is gepleegd aan de desbetreffende daken en goten.
Vereniging van eigenaren
Ja, echter gezien de diversiteit van de panden kunnen wij dit helaas niet direct via de website aanbieden daarom kunt u het beste contact opnemen voor een vrijblijvende afspraak op locatie.
Heeft u ondanks deze meestgestelde vragen pagina toch nog vragen over de Dak APK Service dan verzoeken wij u dat kenbaar te maken middels het contactformulier.

Bekijk hier onze algemene voorwaarden.

Terug naar de hoofdpagina